Regulamin

REGULAMIN SEZONU XVIII (AC), wersja 1.5 obowiązuje​ ​od:​ 13.08.2021 ​r.

 1. Zapisy ​do​ ​sezonu
  1. Aby zapisać się do sezonu ACLeague w Panelu Kierowcy danego sezonu, należy potwierdzić i zaakceptować niniejszy regulamin oraz politykę poprawności oraz dokonać logowania poprzez konto Steam.
 2. Rezygnacje z sezonu:
  1. Zawodnik ma możliwość rezygnacji z udziału w sezonie w dowolnym momencie jego trwania.
  2. Jeśli kierowca zrezygnuje po starcie PREQ do R1, to traci możliwość ponownego zapisania się do sezonu.
 3. Aplikacje wymagane do startu w wyścigach:
  1. Oryginalna kopia gry Assetto Corsa na platformie Steam.
  2. Ptracker (Stracker) - aplikacja rejestrująca czasy podczas prekwalifikacji. 
  3. Real Penalty (RP) - aplikacja przyznająca kary w trakcie kwalifikacji i wyścigu, niezbędna również do funkcjonowania wszystkich systemów wdrożonych w sezonie.
  4. Custom Shader Patch (CSP) - modyfikacja wymagana, aby symulować pory dnia oraz upływ czasu.
  5. Najnowsze wersje torów i wymaganych aplikacji, które należy aktualizować obowiązkowo przed każdym wyścigiem oraz opcjonalnie skinów znajdujących się na naszym dysku sieciowym. Dostępne również z poziomu Panelu Kierowcy.
  6. Brak zainstalowanych aplikacji, zła wersja aplikacji, błędne ich zainstalowanie lub ich wyłączenie w trakcie jazdy, będzie skutkowało wyrzuceniem z serwera w ciągu 30 sekund od wejścia na serwer.
 4. W sezonie XVIII kierowcy startują samochodem Lotus Exos 125 Stage 1 ACL.
 5. Wymagania dotyczące nicków:
  1. Nick nie może zawierać wulgaryzmów ani innych obraźliwych słów.
  2. Nick podany w panelu kierowcy nie może zawierać polskich znaków.
  3. Nick w grze podczas trwania sesji prekwalifikacyjnej musi być zgodny z tym podanym podczas zapisywania się do sezonu.
 6. Zasady​ ​postępowania i ustawienia w trakcie poszczególnych sesji:
  1. ASYSTY 
   • TC ​-​ ​Factory​
   • ABS ​-​ ​Factory​
   • SC ​-​ ​OFF​
   • Uszkodzenia ​-​ 80​%
   • Zużycie ​paliwa​ ​-​ ​100%
   • Zużycie ​opon ​-​ 100%
  2. SETUP 
   1. Zmiana ustawień samochodu zostanie częściowo zablokowana.
   2. W czasie prekwalifikacji, kwalifikacji jak i wyścigu można stosować dowolne ustawienia oparte o ograniczenia zdefiniowane w modelu auta.
  3. PREKWALIFIKACJE 
   1. Kierowca ma nieograniczoną ilość okrążeń do wykonania podczas trwania tej niemal 2 tygodniowej sesji. Czas zakończenia jest podany na stronie z wynikami prekwalifikacji danej rundy. Okrążenia wykonane po zatrzymaniu zegara nie są brane pod uwagę.
   2. Dozwolone jest używanie opcji “back to pits”. 
   3. W przypadku uzyskania najlepszego średniego czasu z 3 okrążeń, przez dwóch lub więcej kierowców, o wyższym miejscu w tabeli decyduje czas najlepszego okrążenia, a w przypadku uzyskania jednakowych czasów najlepszego okrążenia data i godzina jego wcześniejszego wykonania.
   4. W trakcie prekwalifikacji można korzystać z systemu DRS.
  4. KWALIFIKACJE 
   1. W czasie trwania sesji zabronione jest używanie opcji “back to pits” poza aleją serwisową z wyjątkiem awarii auta, braku paliwa lub zakończenia czasu trwania sesji. 
   2. Aby poprawnie wykonać powrót do alei serwisowej, należy stanąć w pobliżu swojego stanowiska i dopiero wtedy użyć opcji “Back to pits”.
   3. Użycie opcji “Back to pits” i ponowny wyjazd na tor jest zabronione i będzie ​karane​ ​zgodnie​ ​z​ ​tabelą​ ​kar​ ​danego​ ​sezonu (pkt. 14).
   4. Podczas sesji kwalifikacyjnej DRS będzie dostępny w określonych strefach, z którymi będzie można się zapoznać na grafice zamieszczonej w ogłoszeniach przed wyścigiem. Plugin Real Penalty wyświetla komunikat oraz emituje sygnał dźwiękowy o możliwości użycia systemu.
  5. WYŚCIG 
   1. Podczas sesji wyścigowej DRS będzie dostępny od trzeciego okrążenia w określonych strefach, z którymi będzie można się zapoznać na grafice zamieszczonej w ogłoszeniach przed wyścigiem. Plugin Real Penalty wyświetla komunikat oraz emituje sygnał dźwiękowy o możliwości użycia systemu. Bolid używający DRS musi znajdować się maksymalnie 1 sekundę za poprzedzającym zawodnikiem, pomiar odbywa się w strefie detekcji. Użycie systemu poza wyznaczonymi strefami, oraz bez zezwolenia przez aplikację Real Penalty jest zabroniony, w przypadku nielegalnego użycia, kierowca zostanie ukarany karą Drive Through (DT).
   2. W wyścigu obowiązują następujące zasady dotyczące postoju w alei serwisowej: postój w alei serwisowej można wykonać w celu wymiany opon i naprawy samochodu, dotankowywanie paliwa jest zabronione i będzie karane dyskwalifikacją z wyścigu
   3. Podczas wyścigu kierowca zobowiązany jest użyć przynajmniej dwóch różnych mieszanek opon z trzech dostępnych. Na drugiej mieszance kierowca musi przejechać przynajmniej dwa pełne okrążenia.
   4. W trakcie całej sesji (od momentu zajęcia pola startowego na gridzie) zabronione jest używanie opcji “back to pits”. 
   5. Użycie opcji “back to pits” będzie karane zgodnie z tabelą kar danego sezonu (pkt. 14). Dodatkowo każda teleportacja do alei serwisowej nawet automatyczna, będzie traktowana jak użycie opcji "back to pits”. 
   6. W przypadku uzyskania najlepszego czasu okrążenia w wyścigu przez dwóch lub więcej kierowców, osiągnięcie to zostanie przyznane temu, kto wykonał je wcześniej.
   7. Aby zostać sklasyfikowanym w wyścigu należy przejechać minimum 70% dystansu pokonanego przez lidera wyścigu.
  6. UTRATA POŁĄCZENIA - zawodnik ma prawo wrócić z powrotem na serwer i kontynuować sesję. W przypadku utracenia połączenie w trakcie sesji:
   1. Kwalifikacyjnej - utrata połączenia jest traktowana jako “back to pits”. Kierowca nie może dalej kontynuować kwalifikacji, oczekuje na kolejną sesję wyścigową.
   2. Wyścigowej - kierowca może wrócić na grid, jeżeli wyścig się jeszcze nie rozpoczął lub wyjechać ponownie z alei serwisowej po starcie wyścigu.
 7. Zasady ​jazdy​ ​drużynowej:
  1. W sezonie XVIII obowiązuje dobrowolny podział na zespoły. Dozwolony jest udział bez przynależności do jakiejkolwiek ​drużyny.
  2. Każdy zespół może składać się z dwóch kierowców.
  3. Jeśli kierowca założy, dołączy bądź zmieni drużynę, to punkty zdobyte wcześniej nie będą wliczane do dorobku drużyny obecnej.
  4. W obrębie tego samego zespołu kierowcy są zobowiązani do używania aut z odpowiadającymi sobie skinami.
 8. Serwery:
  1. W sezonie XVIII dostępne będą następujące serwery:
   1. PRO - 30 slotów
   2. SemiPRO - 30 slotów
   3. AM - 30 slotów
  2. Kolejne serwery zależeć będą od ilości chętnych zapisanych kierowców. Warunkiem do uruchomienia kolejnego serwera jest zakwalifikowanie się na niego przynajmniej sześciu kierowców.
 9. Kalendarz wyścigów:
  1. Kalendarz:
   1. 17.06.2021 - R0 - Valencia Street Circuit
   2. 01.07.2021 - R1 - Circuit of the Americas
   3. 15.07.2021 - R2 - Autódromo José Carlos Pace / Interlagos
   4. 29.07.2021 - R3 - Autódromo Internacional do Algarve / Portimao
   5. 12.08.2021 - R4 - Kyalami Grand Prix Circuit
   6. 26.08.2021 - R5 - Bahrain International Circuit
   7. 09.09.2021 - R6 - Fuji International Speedway
  2. Na pojedynczą rundę składa się jeden trening, kwalifikacje oraz wyścig.
  3. Dla każdego kierowcy odrzucana będzie najniżej punktowana runda, czyli finalnie w klasyfikacji generalnej punktowane będzie 5 z 6 rund.
 10. Plan ​dnia​ ​wyścigowego:​
  1. 19:40 ​Start​ ​treningu​ ​60 ​min.​
  2. 20:40 ​Start​ ​kwalifikacji​ ​20 ​min.
  3. 21:00 ​Start​ ​wyścigu 60 min.
 11. Forma zawodów: 
  1. Lista startowa wyścigów jest ustalana na podstawie czasów prekwalifikacji.
  2. Aby ​móc​ ​wziąć​ ​udział​ ​w​ ​wyścigu​ należy:
   1. Potwierdzić obecność w wyścigu przed końcem PreQ na stronie z wynikami prekwalifikacji do danej rundy. Należy być zalogowanym w Panelu Kierowcy aby był widoczny przycisk potwierdzenia.
   2. Wykonać w trakcie prekwalifikacji 15 poprawnych okrążeń pomiarowych. Liczona jest średnia z 3-ch najszybszych okrążeń wykonanych przez zawodnika. W przypadku zbyt małej liczby okrążeń pomiarowych możliwy jest start wyłącznie ​na​ ostatnim serwerze wyścigowym. Chęć udziału należy wtedy zgłosić na ligowym discordzie najpóźniej do godziny 16:00 w dniu wyścigu.
  3. Zakończenie prekwalifikacji następuje o godzinie 22:00 dzień przed wyścigiem.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do restartu wyścigu w przypadku widocznych lagów na serwerze, problemów technicznych, karambolu z udziałem większości zawodników i innych sytuacji w których organizator lub osoba przez niego wyznaczona uzna to za stosowne. Zdarzenia mające miejsce przed restartem podlegają ​ocenie​ ​zespołu​ ​sędziowskiego.
 12. Zasady jazdy:
  1. Za pilnowanie poprawności przejazdów podczas sesji prekwalifikacji odpowiada aplikacja: Real Penalty oraz Ptracker (Stracker)
  2. Nieprzestrzeganie toru jazdy będzie sygnalizowane czerwonym kolorem obecnego czasu okrążenia. Taki czas nie pojawi się w tabeli prekwalifikacji na stronie ACLeague.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego procesu weryfikacji poprawności toru jazdy, gdy aplikacja nie działa prawidłowo. W takim przypadku dodatkowe kary za wyjazd poza tor mogą zostać naliczone po zakończeniu wyścigu, jeżeli zespół sędziowski uzna to za stosowne.
  4. Dodatkowe linie na torze wyznaczają wjazd oraz wyjazd z alei serwisowej. Nie wolno ich przekraczać podczas obu czynności - wjazdu i wyjazdu - wyjazd poza te linie skutkuje karą 10 sekund do czasu wyścigu.
  5. Podczas wyścigu obowiązują zasady czystej jazdy, które każdy kierowca przystępujący do wyścigu musi znać, wg. których będą rozpatrywane późniejsze protesty i nadawane kary. Zasady Clean Racers Club (CRC)
  6. W przypadku braku paliwa niedopuszczalne jest pozostanie na torze. Należy wówczas niezwłocznie użyć opcji “back to pits”, po użyciu której zakazana jest dalsza jazda.
  7. Podczas wyścigu należy stosować się do wyświetlanych w grze flag wyścigowych:
   1. niebieska flaga - zawodnik jest zobowiązany do przepuszczenia pojazdu wykonującego dublowanie. Dublowanie należy wykonywać w bezpieczny sposób. Dozwolone jest poinformowanie głosowo dublowanego o chęci wykonania ​manewru. W przypadku, gdy zawodnik zdublowany ma wyraźnie wyższe tempo od zawodnika, który go zdublował i jedzie bezpośrednio przed nim, istnieje możliwość “oddublowania się”. Oddublowanie odbywa się na tych samych zasadach ​co​ wyprzedzanie​ i musi nastąpić w​ ​bezpieczny​ ​sposób.
   2. żółta flaga - zabronione jest wyprzedzanie, konieczność zachowania szczególnej ostrożności na torze.
 13. Punktacja
  1. Do klasyfikacji indywidualnej kierowców będzie brane pod uwagę 5 z 6 najlepszych wyników. Odliczeniu ulega najgorszy rezultat kierowcy w sezonie. 
  2. Do klasyfikacji zespołowej suma punktów zespołu równa jest sumie punktów zdobytych przez kierowców zgłoszonych jako członków zespołu, z uwzględnieniem zasady jak w pkt 13.1 tj z zaliczeniem 5 z 6 najlepszych wyników w sezonie. Punkty na poczet klasyfikacji zespołowej naliczane są od momentu dołączenia kierowcy do zespołu.
  3. Szczegółowa punktacja w tabeli pod regulaminem.
 14. Kary:
  1. Kary przesunięcia pozycji w wynikach wyścigu:
   1. 0 POS – racing incident (RI), sytuacja, w której wina nie leży po żadnej ze stron, nie dopatrzono się przewinienia lub jest ono marginalne.
   2. 1-3 POS – przyznawane za błąd, który powoduje niewielkie konsekwencje dla innych, nie jest ewidentnie umyślny lub ciężko orzec o winie tylko jednej ze stron:
    1. kolizja z udziałem jednego uczestnika;
    2. utrata 1-3 pozycji;
    3. niewielkie, nie wpływające na dalszą jazdę uszkodzenia;
    4. wypchnięcie za tor (bez utraty pozycji);
    5. przecięcie linii wjazdu lub wyjazdu z alei serwisowej;
    6. utrata czasowa większa jak 5 sekund
   3. 4-7 POS – Przyznawane za błąd, który powoduje średnie konsekwencje dla innych zawodników:
    1. kolizja z udziałem 2-3 uczestników;
    2. utrata 4-9 pozycji;
    3. uszkodzenia w niewielkim stopniu wpływające na dalszą jazdę: uszkodzona aerodynamika, zawieszenie, zbieżność lub silnik;
    4. wypchnięcie poza tor (utrata pozycji);
    5. utrata czasowa większa jak 15 sekund;
   4. 8-12 POS – Przyznawane za błąd, który powoduje poważne konsekwencje dla innych zawodników:
    1. kolizja z udziałem 4 i więcej zawodników;
    2. utrata 10 i więcej pozycji;
    3. uszkodzenia mocno utrudniające dalszą jazdę: uszkodzona aerodynamika, zawieszenie, zbieżność lub silnik;
    4. utrata czasowa większa jak 30 sekund;
    5. uszkodzenia uniemożliwiające dalszą jazdę, wymagające naprawy auta;
  2. Dodatkowe przesunięcia, multiplikatory oraz powody dyskwalifikacji:
   1. POS x2 - punkty karne za incydenty na pierwszym okrążeniu naliczane są podwójnie
   2. 2 POS - każdorazowe “back to pits” poza aleją serwisową (ręczne lub automatyczne na przykład po rozbiciu się) i dalsza jazda w sesji kwalifikacyjnej.
   3. 1 POS – każdorazowe przekroczenie linii wyznaczających wjazd i wyjazd z alei serwisowej w czasie pit stopu i kar Drive Through.
   4. 1 POS - każdorazowe nieprzestrzeganie niebieskiej oraz żółtej flagi
   5. DQ - brak aplikacji Real Penalty. 
   6. DQ - zignorowanie kary przejazdu przez aleję serwisową.
   7. DQ - jazda w sesji kwalifikacyjnej ze zignorowaniem zakazu wynikającego ze zgromadzonych POS.
   8. DQ - brak wykorzystania dwóch rożnych mieszanek opon podczas wyścigu.
  3. Suma i wielokrotność POS:
   1. Suma 12POS (oraz każda jej wielokrotność) - Zakaz udziału w sesji QUAL w kolejnym wyścigu przypadającym bezpośrednio po ogłoszeniu kary.
   2. Suma 24POS (oraz każda jej wielokrotność) - DSQ z wyścigu przypadającego bezpośrednio po ogłoszeniu kary
   3. POS ​sumują ​się​ ​między​ ​rundami​. W przypadku poważnych naruszeń kierowcy w ostatnim wyścigu sezonu, zespół sędziowski może zdecydować o przeniesieniu części kary na kolejny sezon ACL.
   4. W przypadku dyskwalifikacji z wyścigu, kierowca nie otrzyma punktów za FL (Fastest Lap) oraz PP (Pole Position).
 15. Zgłoszenia incydentów i odwołania od kary:
  1. Zgłoszenia incydentów w panelu kierowcy na stronie przyjmowane są przez 72h od momentu zakończenia wyścigu.
  2. Od każdej kary przysługuje jedno odwołanie, które można złożyć w przeciągu 24 godzin od opublikowania kar za daną rundę na odpowiednim do tego kanale discorda ACL w sposób określony na tym kanale.  #kary_i_odwołania
  3. Uczestnik ma prawo domagać się od zespołu sędziowskiego uzasadnienia co do przyznanej kary i/lub rozpatrzenia incydentu ponownie, po przedstawieniu swojego punktu widzenia. #kary_i_odwołania
  4. Decydując się wnieść odwołanie od kary, zawodnik ma świadomość możliwości zniesienia, obniżenia lub utrzymania tej kary.
 16. Zespół sędziowski:
  1. Przesunięcia pozycji są przyznawane wyłącznie przez zespół sędziowski. Obowiązuje zasada, że sędziowie nie mogą być sędziami we własnej sprawie oraz swojej drużyny. Sędziowie oceniają w razie możliwości serwer na którym nie uczestniczyli w wyścigu.
  2. Przez zespół sędziowski oceniane będą wyłącznie sytuacje zgłoszone z poprawnym stemplem czasu pochodzącym z powtórki podanej przez organizatora lub czasem określonym od początku danej sesji. W przypadku niepodania stempla czasu sędziowie mogą odstąpić od oceny zgłoszonej sytuacji w przypadku trudności ze znalezieniem incydentu.
  3. Zespół sędziowski może dokonać procesu dodatkowej weryfikacji incydentów na torze pomimo braku zgłoszenia ich przez zawodników biorących w nich udział.
  4. Zespół sędziowski na rozpatrzenie zgłoszeń ma maksymalnie 10 dni roboczych ​od​ ​czasu​ ​zakończenia​ ​przyjmowania​ ​zgłoszeń​ ​od​ ​kierowców. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia procesu sprawdzania incydentów.
  5. W przypadku dużych naruszeń regulaminu oraz braku rywalizacji Fair Play wobec innych kierowców, niezależnie od danej sesji, zespół sędziowski może podjąć decyzję o wykreśleniu kierowcy z sezonu. Należy pamiętać, że w wyjątkowych sytuacjach kary mogą być przyznane także za sytuację w innych sesjach. Nie tylko w wyścigu i kwalifikacjach.Punktacja

Serwer PRO

1 75 2 68 3 61 4 56 5 52
6 50 7 48 8 46 9 44 10 42
11 40 12 39 13 38 14 37 15 36
16 35 17 34 18 33 19 32 20 31
21 30 22 29 23 28 24 27 25 26
26 25 27 24 28 23 29 22 30 21

Serwer SEMI

1 30 2 25 3 21 4 18 5 16
6 15 7 14 8 13 9 12 10 11
11 10 12 9 13 8 14 7 15 6
16 5 17 4 18 3 19 2 20 1
21 0 22 0 23 0 24 0 25 0
26 0 27 0 28 0 29 0 30 0

Punkty bonusowe:

Pole position 3 Fastest lap 2
Sponsorzy / Partnerzy / Streamerzy