Regulamin

REGULAMIN SEZONU XX (AC), wersja 1.0 obowiązuje​ ​od:​ 04.05.2021 ​r.


 1. Zapisy do sezonu
  1. Aby zapisać się do sezonu ACLeague w Panelu Kierowcy danego sezonu, należy potwierdzić i zaakceptować niniejszy regulamin oraz politykę prywatności oraz dokonać logowania poprzez konto Steam.
 2. Rezygnacje z sezonu:
  1. Zawodnik ma możliwość rezygnacji z udziału w sezonie w dowolnym momencie jego trwania.
  2. Jeśli kierowca zrezygnuje po starcie PREQ do R1, to traci możliwość ponownego zapisania się do sezonu.
 3. Aplikacje wymagane do startu w wyścigach:
  1. Oryginalna kopia gry Assetto Corsa na platformie Steam oraz DLC:
   1. Dream Pack 1
   2. Dream Pack 3
   3. Red Pack
  2. Ptracker (Stracker) - aplikacja rejestrująca czasy podczas prekwalifikacji. 
  3. Real Penalty (RP) - aplikacja przyznająca kary w trakcie kwalifikacji i wyścigu.
  4. Custom Shader Patch (CSP) - modyfikacja wymagana, aby symulować pory dnia oraz upływ czasu.
  5. Najnowsze wersje torów i wymaganych aplikacji, które należy aktualizować obowiązkowo przed każdym wyścigiem oraz opcjonalnie skinów znajdujących się na naszym dysku sieciowym. Dostępne również z poziomu Panelu Kierowcy.
  6. Brak zainstalowanych aplikacji, zła wersja aplikacji, błędne ich zainstalowanie lub ich wyłączenie w trakcie jazdy, będzie skutkowało wyrzuceniem z serwera w ciągu 30 sekund od wejścia na serwer.
 4. W sezonie XX kierowcy startują samochodem Mercedes-Benz 190E EVO II.
 5. Wymagania dotyczące nicków:
  1. Nick nie może zawierać wulgaryzmów ani innych obraźliwych słów.
  2. Nick podany w panelu kierowcy nie może zawierać polskich znaków.
  3. Nick w grze podczas trwania sesji prekwalifikacyjnej musi być zgodny z tym podanym podczas zapisywania się do sezonu.
 6. Zasady postępowania i ustawienia w trakcie poszczególnych sesji:
  1. ASYSTY 
   1. TC - Factory 
   2. ABS - Factory 
   3. SC - OFF 
   4. Uszkodzenia - 80 %
   5. Zużycie paliwa - 100%
   6. Zużycie opon - 100%
  2. SETUP 
   1. Zmiana ustawień samochodu nie jest zablokowana.
   2. W czasie prekwalifikacji, kwalifikacji jak i wyścigu można stosować dowolne ustawienia samochodu.
  3. PREKWALIFIKACJE 
   1. Kierowca może wykonać nieograniczoną ilość okrążeń podczas trwania tej sesji. Czas zakończenia jest podany na stronie z wynikami prekwalifikacji danej rundy. Okrążenia wykonane po zatrzymaniu zegara nie są brane pod uwagę.
   2. Dozwolone jest używanie opcji “back to pits”. 
   3. W przypadku uzyskania najlepszego średniego czasu z 3 okrążeń, przez dwóch lub więcej kierowców, o wyższym miejscu w tabeli decyduje czas najlepszego okrążenia, a w przypadku uzyskania jednakowych czasów najlepszego okrążenia data i godzina jego wcześniejszego wykonania.
  4. KWALIFIKACJE 
   1. W czasie trwania sesji zabronione jest używanie opcji “back to pits” poza aleją serwisową z wyjątkiem awarii auta, braku paliwa lub zakończenia czasu trwania sesji. 
   2. Aby poprawnie wykonać powrót do alei serwisowej, należy stanąć w pobliżu swojego stanowiska i dopiero wtedy użyć opcji “Back to pits”.
   3. Użycie opcji “Back to pits” i ponowny wyjazd na tor jest zabronione i będzie karane zgodnie z tabelą kar danego sezonu (pkt. 14).
  5. WYŚCIG 
   1. W trakcie całej sesji (od momentu zajęcia pola startowego na gridzie) zabronione jest używanie opcji “back to pits”. 
   2. Użycie opcji “back to pits” będzie karane zgodnie z tabelą kar danego sezonu (pkt. 14). Dodatkowo każda teleportacja do alei serwisowej nawet automatyczna, będzie traktowana jak użycie opcji "back to pits”. 
   3. W przypadku uzyskania najlepszego czasu okrążenia w wyścigu przez dwóch lub więcej kierowców, osiągnięcie to zostanie przyznane temu, kto wykonał je wcześniej.
   4. Aby zostać sklasyfikowanym w wyścigu należy przejechać minimum 70% dystansu pokonanego przez lidera wyścigu.
   5. 6 ostrzeżenie nadane przez aplikację Real Penalty oznacza karę przejazdu przez aleję serwisową
  6. UTRATA POŁĄCZENIA - zawodnik ma prawo wrócić z powrotem na serwer i kontynuować sesję. W przypadku utracenia połączenie w trakcie sesji:
   1. Kwalifikacyjnej - utrata połączenia jest traktowana jako “back to pits”. Kierowca nie może dalej kontynuować kwalifikacji, oczekuje na kolejną sesję wyścigową.
   2. Wyścigowej - kierowca może wrócić na grid, jeżeli wyścig się jeszcze nie rozpoczął lub wyjechać ponownie z alei serwisowej po starcie wyścigu.
 7. Zasady jazdy drużynowej:
  1. W sezonie XX obowiązuje dobrowolny podział na zespoły. Dozwolony jest udział bez przynależności do jakiejkolwiek drużyny.
  2. Każdy zespół może składać się z dwóch kierowców.
  3. Jeśli kierowca założy, dołączy bądź zmieni drużynę, to punkty zdobyte wcześniej nie będą wliczane do dorobku drużyny obecnej.
  4. W obrębie tego samego zespołu kierowcy są zobowiązani do używania aut z odpowiadającymi sobie skinami.
 8. Serwery:
  1. W sezonie XX dostępne będą następujące serwery:
   1. PRO - 30 slotów
   2. SemiPRO - 30 slotów
   3. AM - 30 slotów
  2. Kolejne serwery zależeć będą od ilości chętnych zapisanych kierowców. Warunkiem do uruchomienia kolejnego serwera jest zakwalifikowanie się na niego przynajmniej sześciu kierowców.
 9. Kalendarz wyścigów:
  1. Kalendarz:
   1. 19.05.2022 - R0 – Nordschleife Endurance
   2. 02.06.2022 - R1 – Zandvoort
   3. 02.06.2022 - R2 – Nurburgring GP (GT)
   4. 16.06.2022 - R3 – Red Bull Ring
   5. 16.06.2022 - R4 – Norisring
   6. 30.06.2022 - R5 – Spa-Francorchamps
   7. 30.06.2022 - R6 – Brands Hatch GP
  2. Na pojedynczy weekend wyścigowy sezonu składa się jedna sesja treningowa, dwie sesje kwalifikacyjne oraz dwa wyścigi.
  3. Dla każdego kierowcy odrzucana będzie najniżej punktowana runda, czyli finalnie w klasyfikacji generalnej punktowane będzie 5 z 6 rund.
 10. Plan dnia wyścigowego: 
  1. 19:50 Start treningu 60 min.
  2. 20:50 Start kwalifikacji 10 min.
  3. 21:00 Start wyścigu 30 min.
  4. 21:30 Start kwalifikacji 10 min.
  5. 21:40 Start wyścigu 30 min.
 11. Forma zawodów: 
  1. Lista startowa wyścigów jest ustalana na podstawie czasów prekwalifikacji.
  2. Aby móc wziąć udział w wyścigu należy:
   1. Potwierdzić obecność w wyścigu przed końcem PreQ na stronie z wynikami prekwalifikacji do danej rundy. Należy być zalogowanym w Panelu Kierowcy Sezonu aby był widoczny przycisk potwierdzenia.
   2. Wykonać w trakcie prekwalifikacji 15 poprawnych okrążeń pomiarowych. Liczona jest średnia z 3-ch najszybszych okrążeń wykonanych przez zawodnika. W przypadku zbyt małej liczby okrążeń pomiarowych możliwy jest start wyłącznie na ostatnim serwerze wyścigowym. Chęć udziału należy wtedy zgłosić na ligowym discordzie najpóźniej do godziny 16:00 w dniu wyścigu.
  3. Zakończenie prekwalifikacji następuje o godzinie 22:00 dzień przed wyścigiem.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do restartu wyścigu w przypadku widocznych lagów na serwerze, problemów technicznych, karambolu z udziałem większości zawodników i innych sytuacji w których organizator lub osoba przez niego wyznaczona uzna to za stosowne. Zdarzenia mające miejsce przed restartem podlegają ocenie zespołu sędziowskiego.
 12. Zasady jazdy:
  1. Za pilnowanie poprawności przejazdów podczas sesji prekwalifikacji odpowiada aplikacja: Real Penalty oraz Ptracker (Stracker)
  2. Nieprzestrzeganie toru jazdy będzie sygnalizowane czerwonym kolorem obecnego czasu okrążenia. Taki czas nie pojawi się w tabeli prekwalifikacji na stronie ACLeague.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego procesu weryfikacji poprawności toru jazdy, gdy aplikacja nie działa prawidłowo. W takim przypadku dodatkowe kary za wyjazd poza tor mogą zostać naliczone po zakończeniu wyścigu, jeżeli zespół sędziowski uzna to za stosowne.
  4. Dodatkowe linie na torze wyznaczają wjazd oraz wyjazd z alei serwisowej. Nie wolno ich przekraczać podczas obu czynności - wjazdu i wyjazdu - wyjazd poza te linie skutkuje karą 10 sekund do czasu wyścigu.
  5. Podczas wyścigu obowiązują zasady czystej jazdy, które każdy kierowca przystępujący do wyścigu musi znać, wg. których będą rozpatrywane późniejsze protesty i nadawane kary. Zasady Clean Racers Club (CRC)
  6. W przypadku braku paliwa niedopuszczalne jest pozostanie na torze. Należy wówczas niezwłocznie użyć opcji “back to pits”, po użyciu której zakazana jest dalsza jazda.
  7. Podczas wyścigu należy stosować się do wyświetlanych w grze flag wyścigowych:
   1. niebieska flaga - zawodnik jest zobowiązany do przepuszczenia pojazdu wykonującego dublowanie. Dublowanie należy wykonywać w bezpieczny sposób. Dozwolone jest poinformowanie głosowo dublowanego o chęci wykonania manewru. W przypadku, gdy zawodnik zdublowany ma wyraźnie wyższe tempo od zawodnika, który go zdublował i jedzie bezpośrednio przed nim, istnieje możliwość “oddublowania się”. Oddublowanie odbywa się na tych samych zasadach co wyprzedzanie i musi nastąpić w bezpieczny sposób.
   2. żółta flaga - zabronione jest wyprzedzanie, konieczność zachowania szczególnej ostrożności na torze.
 13. Punktacja
  1. Do klasyfikacji indywidualnej kierowców będzie brane pod uwagę 5 z 6 najlepszych wyników. Odliczeniu ulega najgorszy rezultat kierowcy w sezonie. 
  2. Do klasyfikacji zespołowej suma punktów zespołu równa jest sumie punktów zdobytych przez kierowców zgłoszonych jako członków zespołu, z uwzględnieniem zasady jak w pkt 13.1 tj z zaliczeniem 5 z 6 najlepszych wyników w sezonie. Punkty na poczet klasyfikacji zespołowej naliczane są od momentu dołączenia kierowcy do zespołu.
  3. Szczegółowa punktacja znajduje się w tabeli pod regulaminem.
 14. Kary:
  1. Kary przesunięcia pozycji w wynikach wyścigu:
   1. 0 POS – racing incident (RI), sytuacja, w której wina nie leży po żadnej ze stron, nie dopatrzono się przewinienia lub jest ono marginalne.
   2. 1-3 POS – przyznawane za błąd, który powoduje niewielkie konsekwencje dla innych, nie jest ewidentnie umyślny lub ciężko orzec o winie tylko jednej ze stron
   3. 4-7 POS – Przyznawane za błąd, który powoduje średnie konsekwencje dla innych zawodników
   4. 8-12 POS – Przyznawane za błąd, który powoduje poważne konsekwencje dla innych zawodników
  2. Dodatkowe przesunięcia, multiplikatory oraz powody dyskwalifikacji:
   1. POS x2 - punkty karne za incydenty na pierwszym okrążeniu naliczane są podwójnie
   2. 2 POS - każdorazowe “back to pits” poza aleją serwisową (ręczne lub automatyczne na przykład po rozbiciu się) i dalsza jazda w sesji kwalifikacyjnej.
   3. 1 POS – każdorazowe przekroczenie linii wyznaczających wjazd i wyjazd z alei serwisowej w czasie pit stopu i kar Drive Through.
   4. 1 POS - każdorazowe nieprzestrzeganie niebieskiej lub żółtej flagi
   5. DQ - brak aplikacji Real Penalty. 
   6. DQ - zignorowanie kary przejazdu przez aleję serwisową.
   7. DQ - jazda w sesji kwalifikacyjnej ze zignorowaniem zakazu wynikającego ze zgromadzonych POS.
 15. Suma i wielokrotność POS:
  1. Suma 12POS (oraz każda jej wielokrotność) - Zakaz udziału w sesji QUAL w kolejnym wyścigu przypadającym bezpośrednio po ogłoszeniu kary.
  2. Suma 24POS (oraz każda jej wielokrotność) - DSQ z wyścigu przypadającego bezpośrednio po ogłoszeniu kary
  3. POS sumują się między rundami. W przypadku poważnych naruszeń kierowcy, zespół sędziowski może zdecydować o przeniesieniu części kary na kolejny sezon ACL.
  4. W przypadku dyskwalifikacji z wyścigu, kierowca nie otrzyma punktów za FL (Fastest Lap) oraz PP (Pole Position).
 16. Zgłoszenia incydentów i odwołania od kary:
  1. Zgłoszenia incydentów w panelu kierowcy na stronie przyjmowane są przez 72h od momentu zakończenia wyścigu.
  2. Od każdej kary przysługuje jedno odwołanie, które można złożyć w przeciągu 24 godzin od opublikowania kar za daną rundę na odpowiednim do tego kanale discorda ACL w sposób określony na tym kanale.  #kary_i_odwołania
  3. Uczestnik ma prawo domagać się od zespołu sędziowskiego uzasadnienia co do przyznanej kary i/lub rozpatrzenia incydentu ponownie, po przedstawieniu swojego punktu widzenia. #kary_i_odwołania 
  4. Decydując się wnieść odwołanie od kary, zawodnik ma świadomość możliwości zniesienia, obniżenia lub utrzymania tej kary.
 17. Zespół sędziowski:
  1. Przesunięcia pozycji są przyznawane wyłącznie przez zespół sędziowski. Obowiązuje zasada, że sędziowie nie mogą być sędziami we własnej sprawie oraz swojej drużyny. Sędziowie oceniają w razie możliwości serwer na którym nie uczestniczyli w wyścigu.
  2. Przez zespół sędziowski oceniane będą wyłącznie sytuacje zgłoszone z poprawnym stemplem czasu pochodzącym z powtórki podanej przez organizatora lub czasem określonym od początku danej sesji. W przypadku niepodania stempla czasu sędziowie mogą odstąpić od oceny zgłoszonej sytuacji w przypadku trudności ze znalezieniem incydentu.
  3. Zespół sędziowski może dokonać procesu dodatkowej weryfikacji incydentów na torze pomimo braku zgłoszenia ich przez zawodników biorących w nich udział.
  4. Zespół sędziowski na rozpatrzenie zgłoszeń ma maksymalnie 10 dni roboczych od czasu zakończenia przyjmowania zgłoszeń od kierowców. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia procesu sprawdzania incydentów.
  5. W przypadku dużych naruszeń regulaminu oraz braku rywalizacji Fair Play wobec innych kierowców, niezależnie od danej sesji, zespół sędziowski może podjąć decyzję o wykreśleniu kierowcy z sezonu. Należy pamiętać, że w wyjątkowych sytuacjach kary mogą być przyznane także za sytuację w innych sesjach. Nie tylko w wyścigu i kwalifikacjach.Punktacja

Serwer PRO

1 75 2 68 3 61 4 56 5 52
6 50 7 48 8 46 9 44 10 42
11 40 12 39 13 38 14 37 15 36
16 35 17 34 18 33 19 32 20 31
21 30 22 29 23 28 24 27 25 26
26 25 27 24 28 23 29 22 30 21

Serwer SEMI

1 30 2 25 3 21 4 18 5 16
6 15 7 14 8 13 9 12 10 11
11 10 12 9 13 8 14 7 15 6
16 5 17 4 18 3 19 2 20 1
21 0 22 0 23 0 24 0 25 0
26 0 27 0 28 0 29 0 30 0

Punkty bonusowe:

Pole position 3 Fastest lap 2
Sponsorzy / Partnerzy / Streamerzy